Door handlecabinet knobsknobs and handlescrystal door knobsdoor knobs onlinedoor knobs outletbirdcage handleCrystal handlesCeramic handlesDoor locksKitchen KnivesAlloy handleCopper handleAluminum handleResin knobsStainless handleSoft rubber handlesKitchenware Faucet
Hærdning inden spredning i skove

Det er et krav, at aske skal hærdes inden spredning i skove. Årsagen er, at den friske uhærdede aske er meget basisk og opløses nemt i vand. Den høje pH-værdi og høje opløselighed medfører risiko for skader på dyr og planter i skovbunden. Den hærdede aske er mindre basisk, og næringsstofferne er bedre bundet i asken.

Der er stor forskel på, hvor høj ledningsevnen er på forskellige værker. De mekanismer, der bestemmer ledningsevnen er ikke fuldstændig kendte, men en del asker har allerede i askecontaineren en tilstrækkelig lav ledningsevne.
På de efterfølgende sider forklares hærdningen både kemisk og praktisk og diverse erfaringerne med at forbehandle asken, så den bliver egnet til spredning.
Værd at vide...
Hærdning af aske sker ved tørring og optagelse af kuldioxid fra luften - ligesom det sker med læsket kalk på en mur.

Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Forbehandling og recirkulering af flisaske".