Door handlecabinet knobsknobs and handlescrystal door knobsdoor knobs onlinedoor knobs outletbirdcage handleCrystal handlesCeramic handlesDoor locksKitchen KnivesAlloy handleCopper handleAluminum handleResin knobsStainless handleSoft rubber handlesKitchenware Faucet
Bioaske påvirker miljøet

Når der spredes aske i en skov, vil det påvirke både skovens udseende, livet i skovbunden og kemien i skovjorden. Dette faneblad indeholder information om alle tre typer påvirkning.
Generelt sker flisproduktionen i skove med en mere eller mindre intensiv drift, og ikke i de områder af skovene hvor naturhensynene vejer tungest. Spredning af aske bør ske som kompensation for udtag af næringsstoffer, eller som respons på udtalt mangel på næringsstoffer på arealer hvor der ønskes bedre vækst og/eller vitalitet.

Der er intet i bioaskebekendtgørelsen, der regulerer, på hvilke arealer, der må spredes aske. I princippet er alle skove lige  ifht loven. Det er dog ikke anbefalingen fra Skov & Landskab, at alle skove skal modtage aske. Udgangspunktet må være, at arealer, hvor der bliver eller vil blive produceret flis i større mængder er potentielle til askespredning. Derimod er arealer fx gamle bøge- eller egeskove, hvor der ikke produceres flis, og hvor næringsstofbalancen ikke er påvirket af stort udtag af kviste, nåle/blade og grene ikke er potentielle til askespredning.

Værd at vide...
Aske er stærkt basisk og indeholder både næringsstoffer og tungmetaller. Ofte er der også sand og trækul i asken.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Forbehandling og recirkulering af flisaske".