Door handlecabinet knobsknobs and handlescrystal door knobsdoor knobs onlinedoor knobs outletbirdcage handleCrystal handlesCeramic handlesDoor locksKitchen KnivesAlloy handleCopper handleAluminum handleResin knobsStainless handleSoft rubber handlesKitchenware Faucet
Bioaske.dk er lavet af Simon Skov og Morten Ingerslev begge fra Skov & Landskab, Life, KU.

Simon og Morten har lang erfaring med forskning inden for aske. Som det fremgår af sidens mange emner, har forskningen omfattet mange af de spørgsmål, der kan stilles om træaske.

Det er centralt i arbejdet, at næringsstofferne i asken bør recirkuleres til dyrkningsarealer og p?den måde resultere i en mere bæredygtig produktion af biomasse.
Om siden

Denne hjemmeside er et resultat af flere projekter om træaske udført af Morten Ingerslev og Simon Skov. Hvert projekt har specifikke formål og er afrapporteret direkte til betaleren. Hjemmesiden er ment som et opsamlingssted for viden om træaske. Det er intensionen, at siden behandler de vigtigste emner og giver en hjælp til konstruktiv håndtering af aske. Det er også intensionen, at siden skal være nyttig både for askeproducenter, aske-mellemmænd og askemodtagere.

Det er ikke formålet med hjemmesiden at formidle stoffet på en videnskabelig form, men nærmere på en let-tilgængelig facon. Savnes detaljer henvises til litteraturen. Er der yderligere spørgsmål eller kommentarer er alle velkomne til at ringe/skrive (se siden kontakt).

Første forfatter: Simon Skov
Anden forfatter: Morten Ingerslev
Design og teknik: Søren Poulsen
Foto: Simon Skov

Tak til Sidsel Jespersen for god assistance og til Thorbjørn Elkjær, Billund Varmeværk for konstruktive kommentarer.

Flere andre har også arbejdet på projektet: Lars Bo Pedersen, Claus Jerram Christensen, Allan Overgaard Nielsen, Mads Madsen Krag, Xhevat Haliti, og Preben Frederiksen - tak for godt og konstruktivt samarbejde. Forsøgene med askegødning af juletræer er udført hos Lars Geil, som skal have mange tak. De juletræsforsøg, som askebehandlingerne sammenlignes med (hhv. NPK og binadan) er udført under projektet AGENDA.

Betalere:

  • Arbejdet med lovgivningen og udvaskning fra feltforsøg er udført under projektet "Forbehandling og recirkulering af flisaske", som er betalt af Energinet.dk (5,1 mio kr.) og Skov & Landskab.
  • Spredningsforsøgene er udført under projektet "Dosering og spredning af flisaske i skov", som er betalt af Naturstyrelsens Praksisnære forsøg (290 tkr) og Skov & Landskab.
  • Mosforsøgene er udført under projektet "Biologisk respons på flisaske i skove", som er betalt af Miljøstyrelsen (380 tkr) og Skov & Landskab.


Morten og Simon spreder aske på juletræer.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Forbehandling og recirkulering af flisaske".