Door handlecabinet knobsknobs and handlescrystal door knobsdoor knobs onlinedoor knobs outletbirdcage handleCrystal handlesCeramic handlesDoor locksKitchen KnivesAlloy handleCopper handleAluminum handleResin knobsStainless handleSoft rubber handlesKitchenware Faucet
Kemi i bioaske

Bioaske 
er det, der er tilbage efter afbrænding af biomasse, der er optaget på 
listen over godkendte biobrændsler.

Bioaskebekendtgørelsen indledes med
 en liste over godkendte brændsler. Disse er bl.a. halm, skovflis,
 stammeflis, barkflis, træpiller, træaffald, med mindre end 1% lim, og
 have/parkaffald. Det kemiske indhold i askerne afhænger naturligvis af brændslet. Er 
intet andet nævnt, omtaler vi kun aske efter afbrænding af skovflis. Indholdet i flisaske består hovedsageligt af næringsstoffer, tungmetaller og sand i varierende andele.
Næringsstoffer og tungmetaller er naturlige indholdsstoffer i træerne. Teoretisk set tilføres asken stoffer som
 følge af korrosion i forbrændingsanlægget, men den andel er forsvindende lille og består af jern samt forskellige stoffer fra risten. Overordnet stammer alle stoffer i asken direkte fra træerne - også tungmetallerne. 
Alle værker der leverer aske til spredning i skove eller på marker skal have udført en kemisk analyse af asken. Se under "regler" for flere detaljer.


Værd at vide...
Der er meget stor variation i mængden og indholdet af flyve- og bundaske. Der findes både eksempler på, at henholdsvis flyveasken og bundasken indeholder flest næringsstoffer.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Forbehandling og recirkulering af flisaske".