Door handlecabinet knobsknobs and handlescrystal door knobsdoor knobs onlinedoor knobs outletbirdcage handleCrystal handlesCeramic handlesDoor locksKitchen KnivesAlloy handleCopper handleAluminum handleResin knobsStainless handleSoft rubber handlesKitchenware Faucet
Bioaske.dk er lavet af Simon Skov og Morten Ingerslev begge fra Skov & Landskab, Life, KU.

Simon og Morten har lang erfaring med forskning inden for aske. Som det fremgår af sidens mange emner, har forskningen omfattet mange af de spørgsmål, der kan stilles om træaske.

Det er centralt i arbejdet, at næringsstofferne i asken bør recirkuleres til dyrkningsarealer og p?den måde resultere i en mere bæredygtig produktion af biomasse.
Forskning og erfaring med flisaske

Denne hjemmeside henvender sig især til flis og træpille-fyrede (kraft)varmeværker, som producerertræaske, samt ejere af skov, mark og juletræer, som er potentielle
brugere af bioaske. Formålet er at oplyse producenter og potentielle
brugere om muligheder og begrænsninger ved brugen af bioaske som
gødningsmiddel.

Afbrænding af biomasse, herunder flis, er en vigtig del af Danmarks energiproduktion. Biomasse gør os mindre afhængig af fossile brændsler og er til en vis grad CO2 neutral og bæredygtig.
Når biomassen brændes, efterlades en smule aske. I denne aske findes 60-90% af de næringsstoffer, som var i biomassen. Den resterende del fordamper og blæser væk med røgen eller skylles ud, med vandet der dannes, når den fugtige røggas kondenseres.

Denne hjemmeside præsenterer resultater og erfaringer fra Skov & Landskabs arbejde med flisaske.

Hvor intet andet er nævnt skal "aske" læses som "flisaske".

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at henvende dig pr. mail. Se under kontakt.
Værd at vide...
De fleste næringsstoffer fra biomassen genfindes i asken. Spredning af aske er en oplagt måde at recirkulere næringsstofferne.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Forbehandling og recirkulering af flisaske".